koparev (koparev) wrote in eto_fake,
koparev
koparev
eto_fake

РУСЫ В ИСЛАНДИИ

Оригинал взят у koparev в РУСЫ В ИСЛАНДИИ

Славянские поселенцы в Исландии
http://bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=3390

    Очередное славянское жилище – полуземлянку 10 века - открыли польские археологи у озера Myvatn в северо-восточной Исландии, сообщил Польскому агенству печати руководитель исследований, профессор Przemysław Urbańczyk ( Пшемыслав Урбаньчик) из Института Археологии и Этнологии Польской Академии Наук.Польские исследования,  проводившиеся в этом году  со второй половины июня до половины августа, были сконцентрированы в районе Sveigakot  у озера Myvatn в северо-восточной части острова, где на переломе 9-10 веков появились первые поселенцы с европейского континента.  « С самого начала  в наших исследованиях в Исландии был обнаружен  славянский след. Мы  открыли  уже третье в этом регионе славянское жилище – квадратную полуземлянку. Такие жилища в 9-10 веке были характерны для территорий по рекам Эльбе, Одеру и Висле, а также для  Руси. Они не имеют никаких аналогий со скандинавскими постройками. Точно такие же славянские жилища, отличные от скандинавских, я обнаружил ранее в Норвегии»,- сообщил профессор  Урбаньчик.  Неизвестно, какие именно славяне проникали так далеко на Север, в Исландию. Весьма вероятно, что это были полабяне, а не наши предки с берегов Вислы. Они селились вместе с викингами на пустынных в то время землях  Исландии. Ранние средневековые сообщества не были настолько  этнично однородными, как это ныне считается. Общество викингов было открытым – они ценили хороших мореплавателей и воинов, принимая в свои ряды представителей разных народов, в том числе  славян, германцев и кельтов»,- говорит профессор Урбаньчик.

 Исследования нынешнего года подтвердили имевшееся ранее предположение о том, что первые поселенцы в течение всего лишь нескольких поколений уничтожили окружающую среду северо-восточной части острова. Был вырублен лес, поскольку древесина была необходима для строительства и отопления жилищ, и на его месте образовались луга.  Колонисты привезли коров, овец и свиней. Чрезмерно интенсивный выпас скота, а особенно разрывавшие  землю свиньи, стали причиной уничтожения лугов. В результате последующей эрозии исчез тонкий слой почвы, и образовалась песчано-каменистая пустыня.
.Международная экспедиция собирается в следующем году начать – в рамках 4 Международного полярного года – поиск следов поселений викингов в Гренландии. «Это была бы интересная программа и для польских археологов. Возможно, что славяне добирались и до тех мест»,- отметил профессор Урбаньчик.

owiańscy osadnicy na Islandii
Kolejną słowiańską chatę - półziemiankę z X wieku - odkryli polscy archeolodzy nad jeziorem Myvatn w północno- wschodniej Islandii - poinformował PAP kierujący badaniami prof. Przemysław Urbańczyk z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
Instytut od 1999 roku uczestniczy obok placówek naukowych z Danii, Kanady, Norwegii, USA i Wielkiej Brytanii w międzynarodowej ekspedycji zorganizowanej z inicjatywy Uniwersytetu w Reykjawiku, która prowadzi poszukiwania najstarszych śladów osadnictwa na wyspie.


Polskie badania - trwające w tym roku od połowy lipca do połowy sierpnia - koncentrują się w rejonie Sveigakot nad jeziorem Myvatn w północno-wschodniej części wyspy, gdzie na przełomie IX-X wieku pojawili się pierwsi osadnicy z kontynentu europejskiego.

Od początku w naszych badaniach na Islandii pojawił się wątek słowiański. Mamy już trzecią w tym rejonie typową chatę słowiańską - kwadratową półziemiankę. Takie chaty w IX i X wieku występowały na terenach nad Łabą, Odrą, Wisłą oraz na Rusi. Nie mają one żadnych analogii do budownictwa skandynawskiego. Takie same słowiańskie chaty - różniące się od skandynawskich - odkryłem wcześniej w Norwegii" - powiedział prof. Urbańczyk.

"Nie wiadomo, jacy Słowianie zapuszczali się daleko na północ - do Islandii. Jest bardziej prawdopodobne, że byli to raczej Połabianie, a nie nasi przodkowie znad Wisły. Osiedlali się razem z Wikingami na pustej wówczas Islandii. Wczesnośredniowieczne społeczeństwa nie były tak jednolite etnicznie jak się dziś sądzi. Wikingowie stanowili społeczność otwartą - cenili dobrych żeglarzy i wojowników - przyjmując przedstawicieli różnych ludów, m.in. Słowian, Germanów z Niemiec, Celtów" - mówi prof. Urbańczyk.

Tegoroczne badania potwierdziły wcześniejsze spostrzeżenia, że pierwsi osadnicy w ciągu zaledwie kilku pokoleń zdewastowali środowisko przyrodnicze w północno-wschodniej części wyspy. Wycięto lasy - gdyż drewno potrzebne było do budowy i na opał - przekształcając je w łąki.

"Koloniści sprowadzili krowy, owce i świnie. Nadmierny wypas, a szczególnie ryjące świnie, spowodowały zniszczenie łąk. W wyniku erozji została spłukana cienka warstwa gleby i utworzyła się piaszczysto-kamienna pustynia" - wyjaśnił prof. Urbańczyk.

Międzynarodowa Ekspedycja zamierza od przyszłego roku rozpocząć - w ramach IV Międzynarodowego Roku Polarnego - badania śladów osadnictwa Wikingów na Grenlandii

"Byłby to program interesujący również dla polskich archeologów. Być może i tam docierali Słowianie" - zaznaczył prof. Urbańczyk.Tags: архе_геология, история
Subscribe

promo eto_fake march 28, 2012 00:37 7
Buy for 10 tokens
Large Visitor Globe Поиск по сообществу по комментариям
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 1 comment